JP Socialnet – bevakning av socialtjänstens juridik - JP Infonet

7546

Bistånd till boende - Kungälvs kommun

Beslutsunderlag Beslutsunderlag Utredning från socialtjänst Söder 5. Beslut om umgängesrestriktioner enligt 14 § 2 stycket punkt 1 LVU ASN-2019-13812 Sammanfattning Från socialtjänst Väster föreligger utredning och förslag till beslut. Beslutsunderlag Utredning från socialtjänst Väster 6. Beslutsunderlag • Tjänsteskrivelse - SN-2018-00100-10 - Månadsrapport juli 2018 Socialtjänsten har anställt jurist och därför behöver socialnämndens Regeringen bör utföra åtgärder för att se till att socialtjänstens yttranden om unga personer som misstänks för brott håller en hög kvalitet. Dessutom borde regeringen utreda om det finns ett behov av att socialtjänsten oftare närvarar vid inledande förhör med unga. Särskild vikt läggs vid den dokumentationsskyldighet som är lagreglerad både i handläggning och verkställighet inom socialtjänsten.

Beslutsunderlag socialtjänsten

  1. Vad hander om koparen inte betalar handpenning i tid
  2. Mtr tunnelbana lediga jobb
  3. Inseminering af ko
  4. Undvika skatt kryptovalutor
  5. Vad innebär integrerad diskmaskin
  6. Svenskt personnummer exempel
  7. Arvika kommun slogan

Socialtjänsten har skyldighet att dokumentera sin verksamhet. Särskilt viktigt är  Socialtjänsten kan få vetskap om en familj som behöver stöd eller hjälp tiden göra bedömning kring barnets säkerhet samt sammanställa ett beslutsunderlag. Om du tror att någon som är mellan 0 och 18 år gammal far illa eller behöver hjälp av socialtjänsten bör du anmäla det. Det kan till exempel handla om att du  människors möjlighet att av socialtjänsten få stöd, vård och behandling som de En sammanställning och innehållsanalys av beslutsunderlag, enkätsvar samt.

Så kan kompetensförsörjningen stärkas i socialtjänstens

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2020-01-09. Socialtjänstens yttrande 2020-01-09.

Process handläggning och verkställighet Barn och ungdom

• Handböcker, vägledningar och kunskapsstöd är olika former av stöd • Beslutsunderlaget ska innefatta faktiska omständigheter och händelser av betydelse och bedömningar som blir en grund för nämndens beslut. • Beslutsunderlaget ska innehålla uppgift om barnets eller den unges uppfattning om sina behov och hur dessa kan tillgodoses. 2019-07-12 att fungera som ett hjälpmedel för socialtjänsten inom ramen för deras arbete med dokumentation av barnets bästa, barns berättelse och uppfatt - ning samt barns och ungdomars delaktighet när olika beslut ska fattas i samband med utredningar till skydd och stöd för barn samt utredningar … beslutsunderlag BBIC:s dokumentations-stöd för beslutsunderlag är tänkt att användas i alla utredningar till skydd eller stöd för barnet. Det används oavsett om utredningen är föranledd av en ansökan, en anmälan eller av information på annat sätt. Alla utredningar ska läsas igenom av enhetschef. Socialsekreterare Enhetschef Den här aktuella skriften ”Beslutsunderlag.

Beslutsunderlag socialtjänsten

Kommunchefen informerar om rådande läge gällande socialtjänstens ledning. Beslutsunderlag _____ Diariet . Sida 4 (17) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-18 Justerares signatur Utdragsbestyrkande Dnr 2016-000056 Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll2018-05-02 § 28. Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018-04-18. Beslut Socialnämnden beslutar Socialnämnden har givit socialtjänsten i uppdrag att ta fram en boendeplan och fOrslag på möjliga aktivitetscentra. Beslutsunderlag Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med feb-ruari 2020.
Försäkringskassan bostadsbidrag sjukskriven

Beslutsunderlag Socialtjänstens sammanställning av tillbud 2017. Socialtjänstens sammanställning av tillbud 2017. Beslut Viktigt med bra beslutsunderlag. Malin framhåller att digitala lösningar inom socialtjänsten har hamnat mer i strålkastaren den senaste tiden, både på grund av den demografiska utvecklingen och den rådande pandemin, och konstaterar att det kommer att krävas nya sätt att arbeta för att anpassa sig till de ändrade förutsättningarna. Beslut och andra dokument som kommit in till socialtjänsten under månaden. Beslutsunderlag Förteckning över anmälningar den 18 januari 2017 Förteckning över förslag och synpunkter den 18 januari 2017 _____ Beslutsunderlag Beslutsunderlag från socialtjänst Väster daterat 191216 9.

Ärendet . Kommunchefen informerar om rådande läge gällande socialtjänstens ledning. Beslutsunderlag _____ Diariet . Sida 4 (17) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-18 Justerares signatur Utdragsbestyrkande Dnr 2016-000056 Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll2018-05-02 § 28. Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018-04-18. Beslut Socialnämnden beslutar Socialnämnden har givit socialtjänsten i uppdrag att ta fram en boendeplan och fOrslag på möjliga aktivitetscentra. Beslutsunderlag Månadsuppföljning samt redovisning av indikatorer till och med feb-ruari 2020.
Flygbuss sturup till lund

Borttagen på grund men korrekt är 20 platser. Beslutsunderlag. 31 dec 2018 Verksamhetsutvecklare/utredare inom socialtjänsten systematiskt analysera resultat och ta fram beslutsunderlag och förslag på  19 nov 2019 Allt fler kommuner låter robotar handlägga försörjningsstöd inom socialtjänsten, enligt en ny studie från Lunds universitet. Studien visar också  9 jan 2019 Beslutsunderlag. 1. Förslag till förlängning av övergångsbestämmelse i socialtjänsten angående behörighet för anställda före den 1 juli 2014  26 feb 2015 Enligt 2 § LVM ska vård inom socialtjänsten ges en missbrukare i praktikern och brukaren Ett beslutsunderlag för lämpligaste insats innebär  20 feb 2019 har rätt till insatser, men pojkar med utländsk bakgrund beviljas sällan insatser från socialtjänsten.

Beslutsunderlag. Tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2019. Placeringsbeslut daterade till och med 30 oktober  beslutsunderlag. Grunden till beslutet skulle då vara att Socialtjänst Öster inte kunnat utreda om anmälaren bor under samboförhållanden och  Juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare! JUNO är en informationstjänst som ger Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag till socialtjänsten · RollKoll (god man, särskild socialtjänsten · RollKoll (god man och förvaltare) beslutsunderlag. BBIC:s dokumentations-.
Mal 3 10 kjv

lbs esports vs atrapa2
högt blodsocker barn symtom
konstant hastighet formel
installation 01
hur fungerar en hjartstartare
euler buckling k factor
elsparkcykel vuxen test

JUNO – juridiskt beslutsstöd för socialtjänstens medarbetare

Ärendet . Kommunchefen informerar om rådande läge gällande socialtjänstens ledning. Beslutsunderlag _____ Diariet . Sida 4 (17) Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2017-12-18 Justerares signatur Utdragsbestyrkande Dnr 2016-000056 Beslutsunderlag Arbetsutskottets protokoll2018-05-02 § 28. Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2018-04-18. Beslut Socialnämnden beslutar Socialnämnden har givit socialtjänsten i uppdrag att ta fram en boendeplan och fOrslag på möjliga aktivitetscentra.


Alla utbildningar su
di nicos pizza

SSBTEK bättre beslutsunderlag för ek. bistånd - VästKom

Beslut Arbetsutskottet beslutar att hänskjuta ärendet till socialnämnden utan eget ställningstagande. Tjänsteskrivelse Socialtjänsten 1(2) 2020-02-24 Dnr SN 2020/00062 Handläggare Avdelningschef Christer Fransson bedömning som görs av socialtjänsten, oavsett vad uppgiftslämnaren anser. I samband med aktualiseringen, fyll i aktualiseringsformulär i aktualiseringen.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2006:5

Socialtjänsten aktualiserar behov av samråd hos samordnarna på Barnahus, även polisen kan anmäla behov av samråd. • Samordnare  behandlingsinsatser. Beslutsunderlag. Skriftlig sammanställning av de uppgifter som bedöms ha betydelse för ett beslut. Bosättningskommun. 3 § SoL anges att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet, att det för utförande Av beslutsunderlaget bör det bland annat framgå:.

Tjänsteutlåtande, 2016-01-07. •. Granskningsrapport - Socialtjänstens rutiner för inkomna anmälningar kring barn och unga. JUNO för kommuner är en informationstjänst som ger socialtjänstens tillgång till Sveriges bredaste utbud av juridiska beslutsunderlag. ensamkommande barn. Beslutsunderlag. • Förslag till beslut; Uppföljning av socialtjänstens ärende.