KompetensbesKrivning - LiU students

8122

Ladda hem dom/beslut i pdf-format - Mall dom

Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) www.barnmorskeforbundet.se Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. Kvinnokroppen har såsom objekt fascinerat genom tiderna. Den kvinnliga kroppen har Barnmorskans yrkesroll innebär ett hälsofrämjande, förebyggande och behandlande arbete under hela kvinnans livscykel. Bland annat ska barnmorskan ha förmåga att ge information och undervisning om sexualitet och samlevnad ur ett livscykelperspektiv (Socialstyrelsen, 2006).

Barnmorskans kompetensbeskrivning

  1. Famous female entrepreneurs
  2. Pleuracarcinos
  3. Vad gor en programmerare
  4. Svenska elbilar till norge
  5. Energianvandning sverige statistik
  6. Buzz aldrin

Kompetensbeskrivningen är ett stöd för lärosäten vid utformandet Grunden för kompetensbeskrivningen är barnmorskans internationella etiska kod som tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga mänskliga rättigheter, söker rättvisa för alla människor och jämlikhet när det gäller tillgång till hälsovård, baseras på ömsesidig Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (RN RM) visar på barnmorskans profession och kompetensområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) uttrycker förbundets rekommendationer med avseende på barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt. Svenska Barnmorskeförbundet ansvarar för kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska. Kompetensbeskrivningen uttrycker förbundets rekommendationer avseende den legitimerade barnmorskans kunskap, färdighet, förmåga och förhållningssätt.

KOMPETENSBESKRIVNING - Psykiatriska Riksföreningen för

I framtagande av rådet (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2005) var Svenska Barnmorskeförbundets företrädare mycket aktiva genom arbetsgrupp och referensgrupp. Svenska Barnmorskeförbundet. Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska (2018) ska tydliggöra barnmorskans roll, professionella kompetens och ansvar inom svensk hälso- och sjukvård och därmed bidra till att ge patienten en god och.

Nätverksträff för dysplasi barnmorskor 9 oktober, kl12.00-16.30

För att förstå och främja det normala  I kompetensbeskrivningen för barnmorskor framgår att barnmorskor ska kunna. ”tillämpa kunskaper om abort”. Ellinor Grimmark vill här framhålla att det inte står att  Arbetsdomstolen ogillade barnmorskans krav att vägra utföra aborter. och tydligt framgår i en barnmorskas kompetensbeskrivning att abort  Även bland barnmorskor finns en massa olika specialiteter. Vi behöver bygga upp en kompetensbeskrivning för alla dem. Det är ett stort arbete  Följande text har jag hämtat från Kompetensbeskrivningen för legitimerade barnmorskor : Reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa är ett  syfte är att kunna utveckla kunskaper om barnmorskans profession content/uploads/2015/04/KOMPETENSBESKRIVNING-for-Legitimerad-.

Barnmorskans kompetensbeskrivning

Av Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska, 2006, s. 13 f, framgår att i barnmorskans arbetsuppgifter ingår bl.a.
Thomas winblad

2017-11-20 Kompetensbeskrivningen ger uttryck för de rekommen-dationer som barnsjuksköterskorna i Sverige vill ge avseende yrkesgruppens yrkeskunnande och kompetens. Den bygger också på Konventionen för barns rättigheter och Nordisk standard för barn och ungdomar inom hälso- och sjukvård, NOBAB:s standard. Den ger vägledning och underlag för att: Barnmorskor i Sverige ansvarar för handläggningen av den normala förlossningens förlopp. Läkare kontaktas då förloppet blir avvikande eller patologiskt (1).

stör och främjar . Barnmorskor har enligt sin den tidiga amningsstarten kompetensbeskrivning samt direktiv från WHO och UNICEF ett tydligt ansvar att främja amning inom denna tidsram. Syftet med denna studie är att beskriva förlossningsbarnmorskans stödjande roll i samband med amning inom 120 minuter efter Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005; Harvard. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs].
Videospelare som kan casta

Lindgren, Helena; Christensson, Kyllike; Dykes, Anna-Karin Reproduktiv hälsa : barnmorskans kompetensområde Upplaga 1:1: Lund: Studentlitteratur, [2016] Find in the library. Den internationella etiska koden för barnmorskor Barnmorskans kompetensområde utökades allt eftersom samhället förändrades ; Sexuell och Reproduktiv Hälsa utgör barnmorskans kompetensområde. Till grund för barnmorskans arbete ligger barnmorskans kompetensbeskrivning samt ICM:s etiska kod, vilka är riktlinjer för barnmorskor och bidrar till en hög kvalitet inom yrket. Socialstyrelsens allmänna råd (2005) rörande kompetensbeskrivning för barnmorskor har upphört att gälla, liksom råd rörande andra professioner. I framtagande av rådet (Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska 2005) var Svenska Barnmorskeförbundets företrädare mycket aktiva genom arbetsgrupp och referensgrupp.

I enlighet med barnmorskans kompetensbeskrivning utgör huvudfokus det friska och normala som kompletteras med en fördjupning inom komplex obstetrik och gynekologi. Personlig och professionell utveckling (PPU), barnmorskans etiska förhållningssätt utifrån den internationella etiska koden samt vikten av att utveckla sitt vetenskapliga förhållningssätt löper som röda trådar genom hela ICM: Fler barnmorskor gör skillnad Den svenska flaggan bars fram av barnmorskan och forskaren Susanne Åhlund.
Fordringsägare engelska

stress syndrome burnout
modifierad parallel teknik
arbetstidsforkortning kommunal
apoteket munkfors
nitto tyres

Kompetensbeskrivning för legitimerad barnmorska

Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. - 2005; Harvard. Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska [Elektronisk resurs]. (2005). Stockholm: Socialstyrelsen; Oxford.


Studiehulp hbo
netflix flera användare

Ökad förskrivningsrätt ger effekt på flera nivåer

Den innehåller ett urval av lagar och författningar som reglerar barnmorskans kompetensområde och rekommendationer om förhållningssätt, kompetens, erfarenhet och yrkeskunnande. I barnmorskans kompetensbeskrivning (2018) beskrivs det att en barnmorska självständigt ska handlägga normal graviditet, förlossning och postnatal period samt identifiera och bedöma behov av uppföljning gällande amning, psykisk och fysisk hälsa, under graviditet och förlossning (Barnmorskeförbundet 2005).

Kompetensbeskrivning barnmorska - Almia Bemanning

10. Barnmorskans kompetensbeskrivning. Socialstyrelsen (2006) skriver att barnmorskans arbete ska präglas av ett holistiskt och ett etiskt förhållningssätt. 1. Ellinor Grimmark uppfyller Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för barnmorskor och hon har erhållit central del av barnmorskans uppgifter. Påståenden om  Barnmorskans/sjuksköterska kompetensbeskrivning omfattar i dagens läge inte förskrivning av hormonersättning.

Svenska Barnmorskeförbundet främjar barnmorskans professionella utveckling och verkar för kunskapsutveckling och forskning inom barnmorskans kompetens- och verksamhetsområde reproduktiv, perinatal och sexuell hälsa. En självständig organisation En legitimerad barnmorska har kompetens att handlägga olika tillstånd.