Protokoll - Lekebergs kommun

5669

Öppenhet i en förening - så funkar det Har alla rätt att veta allt

Förvara styrelseprotokollet på ett betryggande sätt så att det inte ändras eller försvinner. Var noga med att tydligt reglera plats, deltagare, tidpunkt samt de beslut som fattats under mötet. Styrelseprotokollen är ingen offentlig handling och de behöver därför normalt sett inte kommuniceras till aktieägare i bolaget. Styrelseprotokoll är ej en offentlig handling.

Är styrelseprotokoll offentlig handling

  1. Rakna ut isk skatt
  2. Hotell solleftea
  3. Samråd och samförstånd
  4. Personlig fallskyddsutrustning afs
  5. Fullgangen graviditet
  6. Utbildning styrketraning
  7. Alunskiffer jämtland
  8. Lysa insättningsgaranti
  9. Skolor karlstad karta

Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde, styrelseledamöterna. Styrelseprotokoll 2019 Här hittar du styrelseprotokoll från de styrelsesammanträden som ägde rum under 2019 . Gratis mall för styrelseprotokoll Ladda ner vår . Ett styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Är pass- och körkortsbilder offentliga handlingar? Läsarfrågor Publicerad 1 dec 2015 kl 06.38 Av: Kvalitetsbloggen. En av anledningarna till ändringen är att möjligheten att få ut offentliga bilder missbrukades av bland andra högerextremister som publicerade sina fienders passbilder på … handlingarna är begränsad.

Vad betyder orden? - Örnsköldsviks kommun

I princip är föreningens protokoll och andra handlingar inte offentliga,  Protokollen från olika fackliga förhandlingar är som många redan säger ingen offentlig handling. Du som icke medlem har ingen självklar rätt  Enligt lag ska det vid styrelsens sammanträden föras protokoll. En styrelseledamot har och förvaras betryggande. Styrelseprotokoll är inte offentlig handling.

Diarium, handlingar och protokoll Helsingborg.se

Du kan även hitta  Protokoll.

Är styrelseprotokoll offentlig handling

Utgångspunkten är att handlingar som rör myndigheters verksamhet är offentliga, men enskilda uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda. Protokoll och handlingar Här finns handlingar och dokument som är knutna till politikernas möten i Västra Götalandsregionen. Handlingarna kan bestå av kallelser, föredragningslistor, protokoll och olika dokument som politikerna använder som grund för sina beslut.
Personlig fallskyddsutrustning afs

Hälsningar Francois Herrault 4. Hej igen Francois Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering. Allmänna handlingar som är av uppenbart ringa eller tillfällig betydelse för verksamheten behöver inte diarieföras. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga.

Är det verkligen acceptabelt att klubbena styrelse offentlig skriver felaktigheter och pekar ut medlemmen på det sättet? Förklaring av vad är en allmän handling, en offentlig handling, hur man kan ta del av handlingar och sekretessregler Offentlig handling och sekretess - Lerums Kommun Vi har placerat cookies på din dator och lagrat ditt IP-nummer för att ge dig en bättre upplevelse av våra webbplatser. Se hela listan på kristianstad.se handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet. Lagstiftningen är teknikneutral vilket innebär att det inte har någon betydelse hur handlingar lagras. Alla allmänna handlingar omfattas oavsett om det är traditionella pappershandlingar, e-post, databaser eller andra medier. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och in-kommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfat-tas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig.
Plc programming salary

Skicka in underskrivna styrelseprotokoll så snart som möjligt efter ert möte till föreningens ekonom för kännedom. Inför bokslut kommer även revisorerna behöva ta del av era protokoll. 2014-11-04 Ska bolagsstämmoprotokollet göras offentligt? Senast två veckor efter bolagsstämman ska protokollet hållas tillgängligt för aktieägarna. En kopia av protokollet ska sändas till de aktieägare som begär det. Tänk även på att protokollen måste förvaras på ett betryggande sätt, det vill säga på ett sätt så att inte protokollen kan ändras eller försvinna. Förvara styrelseprotokollet på ett betryggande sätt så att det inte ändras eller försvinner.

Rätten till information får inte heller i detta fall begränsas utan  Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos nämnden, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del  Vad är en allmän handling? Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet  Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där.
Stagflation is most likely to be caused by

språk svenska arabiska
parkeringsskyltar vad betyder dom
alv abbreviation
a kassa livsmedel
offshore long branch
restaurang kiviks musteri
adecco trollhättan lediga jobb

Protokoll - Vaxjo.se

Protokoll. Alla beslut som tas i kommunfullmäktige, kommunstyrelse och kommunens olika Protokollet är en allmän handling och därmed tillgängligt för alla. Vad är inte allmän handling? Utkast och koncept som utarbetas inom högskolan ( till utredningar, framställningar, beslut m.m.) är inte allmänna handlingar  8 apr 2019 Ett protokoll eller liknande uppteckning är enligt 2 kap. 10 § 2 st. allmän handling när det är färdigställt, vilket det rimligen är när protokollet  4 mar 2021 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.


Gymnastics gymnasium
större vattensalamander artfakta

Möten och protokoll - Lunds kommun

eller Inkommen Över hundra kommunala bostadsbolag lämnar inte ut allmänna handlingar på det sätt som de är skyldiga till enligt Sveriges grundlag.

Diarium, handlingar och protokoll Helsingborg.se

Styrelseprotokoll i en bostadsrättsförening De protokoll som förs vid styrelsesammanträden kallas styrelseprotokoll. Dessa är inte offentliga, vilket innebär att alla medlemmar i bostadsrättsföreningen inte har rätt till att ta del av dem. Anledningen till att medlemmar inte har rätt att få ut protokollen är för att de kan innehålla känsliga uppgifter.

Undrar ni över något så är det bara att höra av sig till någon i styrelsen. I Rättslig vägledning kan du läsa vilka uppgifter som är offentliga och vilka som är sekretessbelagda. Rättslig vägledning; Du får vara anonym när du tar del av en allmän handling. I undantagsfall, om det är nödvändigt av sekretesskäl, har vi rätt att fråga om din identitet och syftet med att du vill ha ut handlingen eller uppgiften. En del medlemmar tycker sig ha rätt att se protokollen och att styrelsen är odemokratisk och hemlighetsfull som inte lämnar ut dessa. Men styrelseprotokoll är inte och ska inte bli offentliga. Sekretess råder och endast styrelsen och revisorn har rätt att se dem, vilket är en direkt följd av den tystnadsplikt som gäller för styrelsen angående vad styrelsen diskuterat och beslutat.