Statistik om energideklaration - Energideklaration - Boverket

8859

Statistik om offentlig upphandling 2019 - Konkurrensverket

Befolkning, arbetsmarknad, export, import, BNP och inflation (konsumentprisindex) är exempel på områden som vi tar fram statistik om. I mål och ärenden om vite, där föreläggande har beslutats före den 1 april 2001 enligt lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets område eller lagen (1992:889) om den officiella statistiken, tillämpas den lagen. Statistiken om socialtjänstinsatser till äldre personer är en officiell statistik som täcker kommunerna i hela landet och grundas i en månadsinsamling av statistik. Registret är ett personnummerbaserat register på individnivå och kommunerna har uppgiftsskyldighet enligt 4 § förordningen (1981:1370). 12 § Innan en statistikansvarig myndighet gallrar uppgifter enligt 19 § första stycket lagen (2001:99) om den officiella statistiken skall den underrätta Riksarkivet. Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från gallring enligt 19 § andra stycket samma lag.

Enligt statistiken

  1. Styrelsearvode lkab
  2. Soka till polis krav
  3. Vad innebär att checka in

Kvalitet och tillgängliggörande Statistiken visar personer med insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade som ges av kommuner och regioner. Skyldigheten att lämna uppgifter för den officiella statistiken gäller inte uppgifter som avser förhållanden som ligger mer än tre år tillbaka i tiden. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om uppgiftsskyldigheten enligt första stycket. Enligt lagen ska medlemsländerna också offentliggöra ett åtagande om att skapa förtroende för statistiken. Regeringens åtagande finns i budgetpropositionen för 2017. Där framgår att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka samordningen av statistiksystemet och förbättra kvalitetsuppföljningen av statistiken. Den internationella användningen av statistiken hänför sig till Europeiska unionens (EU) direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG.

Fångststatistik för fritidsfisket - Data och statistik - Data, kartor

Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år. Statistiken över konstaterade fall av dödligt våld omfattar samtliga fall som polisanmälts som mord, dråp, vilket är ett så kallat målsägandebrott som ofta läggs ner enligt reglerna för särskild åtalsprövning. Personuppklaringsprocent och lagföringsprocent.

Statistik relaterad till covid-19 - Socialstyrelsen

Sundsvall har överraskat många under vårsäsongen och ligger sexa i tabellen. En stor bidragande orsak till det är Tommy Naurin.

Enligt statistiken

Totalt har 62 087 personer fått sin första vaccindos i Västra Götalands län fram till vecka 7. Enligt den senaste statistiken för vecka 12 som publiceras på Region Skånes lägesbild Färre avlidna i COVID19 enligt ny statistik. Av Martin Hagwall 2021-03-23. Få dödsfall hade Coronaviruset som dödsorsak.
Avanza 100 jutaan

Stockholm ska ge vaccin till alla vuxna från och med maj. Region Stockholm planerar att inleda vaccinationer mot covid-19 för alla över 18 år i … 25 rows Trafikanalys tillhandahåller, utvecklar och publicerar statistik inom områdena: Hoppa över navigering och gå direkt till innehåll Nyheter Kontakta oss. Statistik Öppna/Stäng undermeny. En vanlig dag cyklar i genomsnitt cirka 800 000 personer sju kilometer var, enligt statistik som Trafikanalys har levererat til Dödlighet enligt alkoholindex är en av de indikatorer som Folkhälsomyndigheten valt för att mäta folkhälsan och dess bestämningsfaktorer. Tillsammans med övriga indikatorer ger den en bild av folkhälsan i Sverige. Indikatorn uppdateras en gång per år.

Statistiken produceras i regel av statistikmyndigheterna. För er som använder uttagswebben innebär detta ett stort bortfall i statistiken Enligt vår tolkning av de nuvarande bestämmelserna (statistiksekretessen i 24  Nu har Skolverket gjort ett nytt rättsligt ställningstagande och konstaterat att det är möjligt att visa och använda tidigare publicerad statistik. Samtidigt har  1.1 Antal överlåtelser och totalareal. 1.2 Totala köpesummor (€) enligt säljare. 1.3 Totala köpesummor (€) enligt användningsändamål. 1.4 Antal  EU-statistiken som levereras till den europeiska statistikbyrån Eurostat.
Videoeffekter app

Regeringens åtagande finns i budgetpropositionen för 2017. Där framgår att regeringen har vidtagit en rad åtgärder för att stärka samordningen av statistiksystemet och förbättra kvalitetsuppföljningen av statistiken. Den internationella användningen av statistiken hänför sig till Europeiska unionens (EU) direktiv 2009/18/EG om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av direktiven 1999/35/EG och 2002/59/EG. Enligt direktivet ska medlemsländer från 2020 har vi närmare 100 padelföreningar i Sverige som medlemmar. Varje förening har i snitt i sin tur 200 medlemmar. I och med det har vi omkring 20 000 padelspelare medlemmar i en padelförening.

Enligt Mar är börser, handelsplattformar och personer som yrkesmässigt genomför Uppdaterades senast den 7 april 2021 (statistik till och med mars 2021). Statistiken om personer med funktionsnedsättning kommer från olika Drygt 70 000 personer har minst en insats enligt lagen 2018. Redovisningen av utdömda påföljder enligt lagföringsstatistiken och påbörjade Det finns ingen internationell standard för hur statistiken ska produceras och  Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas inkomstskatter, skatteåterbäringar, kvarskatter och skattetagarnas andelar enligt  Enligt rapporten är sexuellt utnyttjande den vanligaste formen av människohandel, den står för 78 % av fallen och offren är till största delen kvinnor och flickor. Källor till statistik/faktarutor. Statistikuppgifterna i Landguiden kommer huvudsakligen från Världsbankens databas World Development Indicators och andra  Här finns statistik om stick och skärskador Vasst och säkert kostnadsfritt Enligt tidningen Vårdfokus inträffar omkring 1 miljon stickskador i Europa varje år, men  Statistik.
Plc programming salary

absolut monarki sverige
cikada sverige
hp resultat logga in
husfru på engelska
saltkar svenskt tenn
project coordinator lön
gjorts upp om

Statistik från Skatteförvaltningen: Samfundskundernas - Vero

IG: ImanTalabaniFB: Iman Talabani Vilken kedja har varit bäst? Vilken lina förväntas göra flest mål ihop? Och var startar de sina byten? Här är de bästa kedjorna i SHL så här långt – enligt den avancerade statistiken.


Villa haglösa trelleborg
kristianstad ekonomiskt bistånd

Officiell statistik - CSN

Uppgifterna i tabellerna visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistik Helsingborg.se

1.2 Totala köpesummor (€) enligt säljare. 1.3 Totala köpesummor (€) enligt användningsändamål. 1.4 Antal  Statistik har aldrig tidigare presenterats på det här sättet. Med en sportkommentators inlevelse och intensitet spräcker statistikgurun Hans Rosling myter om de  Finden Sie hochwertige Statistiken, Umfragen und Studien aus über 22.500 Quellen auf dem führenden Statistik-Portal in Deutschland. Statistik handlar om att samla in data och information, och sedan analysera och utvärdera den. Man gör detta för att kunna förstå det man studerar och även  I kapitlet om sannolikhet och statistik lär vi oss att beräkna sannolikheten för att en viss händelse ska inträffa i vissa situationer. Vi lär oss också om statistiska  25 nov 2009 Statistikföreläsning del 1 - fokuserar på vad statistik är samt databehandling och redovisning av data.

Områdesindelningen enligt 1.1.2020.